Newvel Group Co.,Ltd. | ข่าวสาร
290
page-template-default,page,page-id-290,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ข่าวสาร

  • เมื่อโลกเคลื่อนตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์รวมถึงวัสดุหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยและมีความหลากหลายคุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน  มีการเปลี่ยนรุ่นบ่อยครั้งตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับอัตราการขยายตัวของประชากรและอัตราผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันทั้งโลกมีประชากรมากกว่า 7,000 ล้านคน ทำให้เกิดการอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้ามากยิ...